ข้อกำหนดการใช้งาน (Business Policy)

1. โปรดอ่านข้อตกลงการให้บริการของผู้ใช้บริการ หลักสูตรออนไลน์ของหมอประเวช

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการของ หลักสูตรออนไลน์ของหมอประเวช นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนออนไลน์ ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ morprawate.com ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางหลักสูตรออนไลน์ของหมอประเวช เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ ผู้ให้บริการ แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานของ ผู้ให้บริการ ทุกประการ

2. สินค้าและบริการ

หลักสูตรออนไลน์ของ ผู้ให้บริการ ได้พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ผสมผสานกับประสบการณ์จากการทำงานที่หลากหลายของ หมอประเวช และถูกออกแบบให้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่าย ผู้ใช้บริการ ควรเรียนรู้ด้วยความใส่ใจและทำการบ้านตามบทเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ สามารถเรียนรู้บทเรียนในหลักสูตร ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ บริการของ ผู้ให้บริการ ไม่มีบริการ ถาม-ตอบ เป็นการส่วนตัว แต่ ผู้ใช้บริการ สามารถสอบถามปัญหาการใช้งานได้ทาง LINE ID: @morprawate

3. การใช้งาน

ผู้ใช้บริการ จะใช้บริการเรียนออนไลน์ เฉพาะตนเท่านั้น ผู้ใช้บริการ ตกลงที่จะไม่นำเนื้อหาในหลักสูตรไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ให้บริการ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

4. นโยบายการยกเลิกการให้บริการ (Cancelation Policy)

หาก ผู้ใช้บริการ ทำผิดเงื่อนไข การใช้งานในข้อใดๆ ผู้ให้บริการ สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้บริการของ ผู้ใช้บริการ ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

ที่อยู่

บริษัท เวิร์คไลฟ์ อินเทลลิเจนส์ จำกัด
233/124 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270